top of page

GET

SUPPORT

GET IN TOUCH

Thanks for submitting!

Prohlášení o duševním vlastnictví: www.walkman.tech je vlastníkem nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví zveřejněných na našich webových stránkách a materiálech na nich umístěných dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Veškerý jejich obsah (jako jsou například texty, obrázky, grafika, zvuky) jsou chráněny autorskými právy společnosti www.walkman.tech  nebo obsahují materiál, jehož používání bylo náležitě autorizováno; proto je zakázána jejich reprodukce, kopírování, zveřejňování, distribuce (celého obsahu nebo jen části) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem. Všechna práva jsou vyhrazena. Nic z uvedeného na Webových stránkách nebude interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva na použití jakékoliv značky zobrazené na Webových stránkách. www.walkman.tech  bude v této souvislosti uplatňovat svá veškerá práva k ochraně práv duševního vlastnictví v maximálním rozsahu. 

bottom of page